ریاضی پنجم -

فصل پنجم ریاضی پنجم

سنا کوه بر

ریاضی پنجم. فصل پنجم ریاضی پنجم

بهتون معرکه میدم اگ بگین چجوری عکس بفرستم 🫸🫷

جواب ها

سوالات مشابه

زرنگ کلاس ⁦(✿ ♡‿♡)⁩

فصل پنجم ریاضی پنجم

3ضرب. 3منها. 3جمع. به صورت اعشار. هرکس اینو بگه تاج میدم 🙂

Tara Jafari

فصل پنجم ریاضی پنجم

درود ،صفحه ی ۱۰۹ریاضی رو کسی حل کرده؟هرکی جواب رو سریع بده معرکه میدم(اگر از جواب اطمینان دارید بفرستید لطفا.)

ابوالفضل اسماعیلی

فصل پنجم ریاضی پنجم

هرکس حل کنه معرکه میدم3/3

ابوالفضل اسماعیلی

فصل پنجم ریاضی پنجم

هرکس حل کنه معرکه میدم2/3

ابوالفضل اسماعیلی

فصل پنجم ریاضی پنجم

هر کی حل کنه معرکه میدم1/3

سپیده ......

فصل پنجم ریاضی پنجم

لایک ، معرکه، دنبال ،

ماهلین ..

فصل پنجم ریاضی پنجم

بچه ها هر کس امتحان ریاضی فصل ۵ رو داده بگه که از کدوم سوال ها برای امتحان میاد خواهش میکنم هم دنبال میکنم و تاج میدم از گوگل لطفا نباشه

زرنگ کلاس ⁦(✿ ♡‿♡)⁩

فصل پنجم ریاضی پنجم

3ضرب. 3منها. 3جمع. هرکس اینو بگه تاج میدم 🙂 تا شب وقت دارم.

سپیده ......

فصل پنجم ریاضی پنجم

تاج میدم.......

زهرا لات

فصل پنجم ریاضی پنجم

6⃣ عدد مربوط به هر گسترده را بنویسید :( راهنمایی : از جدول ارزش مکانی استفاده کنید ) ۵+۰/۱+/۰۷ ۲۰+۶+۰/۰۸= ۲صدتایی+ ۸یکی+ ۴ دهم + ۶ صدم 7⃣: مقایسه کنید: ۱۳/۰۷⚪️۱۷/۱۲ ۰/۷۸⚪️۰/۷۰ ۵/۸۸⚪️۵/۹۲. ۰/۷⚪️۰/۷۰۰ تاج میدم 8⃣: اعداد اعشاری زیر را در جدول ارزش مکانی قرار دهید. ۲۵/۱۴۷ ، ۶/۰۹ ، ۱۲/۷ 9⃣ جاهای خالی را کامل کنید. ۲ واحد یعنی ...... تا یک صدم ۲/۴ یعنی ......... تا یک دهم

زهرا لات

فصل پنجم ریاضی پنجم

📝 کاربرگ ریاضی :(اعداد اعشاری) 1⃣: عدد ۳/۸ را با شکل نشان دهید. 2⃣ : کسرهای زیر را به صورت عدد اعشاری بنویسید: ۷۵ ۲۵ ۱۲۵. ---------. ، --------- ، --------- ۱۰۰ ۱۰ ۱۰۰ 3⃣: اعداد زیر را به حروف بنویسید. ۲۶/۰۹ ۵۰/۰۵ ۰/۰۹ 4⃣ به عدد بنویسید: الف ) چهل و پنج ممیز دوازده هزارم ب ) دویست و دو عددصحیح و چهار 5⃣ اعداد زیر را به صورت گسترده بنویسید ( راهنمایی : از جدول ارزش مکانی استفاده کنید) ۱۴۵/۰۶ ۷۶/۱ پانصد پنجاه و پنج عددصحیح و هج

امیرمهدی بخشی

فصل پنجم ریاضی پنجم

معرکه میدم😀

امیرمهدی بخشی

فصل پنجم ریاضی پنجم

معرکه میدم

نهال نوغانی

فصل پنجم ریاضی پنجم

به سه نفر اول که جواب درست رو بفرستن معرکه میدم

زینب نورزهی

فصل پنجم ریاضی پنجم

سلام عزیزان هرکس که ابن سوال رو جواب بده تاچ بهش میدیم

امیرحسین یاراحمدی

فصل پنجم ریاضی پنجم

ده عدد اعشاری به حروف

یسنا آقاکشی زاده

فصل پنجم ریاضی پنجم

معرکه میدم لطفا

نهال نوغانی

فصل پنجم ریاضی پنجم

تا ده شب وقت دارم جواباشو واسم بفرستین لطفا

فاطیما ••••

فصل پنجم ریاضی پنجم

۱۰تا ٠/۱ برابر است با ۱۰ تا ٠/٠۱ برابر است با ۱۰تا ٠/٠٠۱برابر است با ۵۰ تا ۰/۱برابر است با ۲۰ تا ٠/٠۱ برابر است با ۳۰تا ٠/٠٠۱ برابر است با زود تر جواب بدید معرکه میدم تا ساعت ۱۰

زهرا لات

فصل پنجم ریاضی پنجم

سلام جواب=تاج