ریاضی پنجم -

فصل پنجم ریاضی پنجم

سپیده ......

ریاضی پنجم. فصل پنجم ریاضی پنجم

تاج میدم.......

جواب ها

سوالات مشابه

زهرا لات

فصل پنجم ریاضی پنجم

6⃣ عدد مربوط به هر گسترده را بنویسید :( راهنمایی : از جدول ارزش مکانی استفاده کنید ) ۵+۰/۱+/۰۷ ۲۰+۶+۰/۰۸= ۲صدتایی+ ۸یکی+ ۴ دهم + ۶ صدم 7⃣: مقایسه کنید: ۱۳/۰۷⚪️۱۷/۱۲ ۰/۷۸⚪️۰/۷۰ ۵/۸۸⚪️۵/۹۲. ۰/۷⚪️۰/۷۰۰ تاج میدم 8⃣: اعداد اعشاری زیر را در جدول ارزش مکانی قرار دهید. ۲۵/۱۴۷ ، ۶/۰۹ ، ۱۲/۷ 9⃣ جاهای خالی را کامل کنید. ۲ واحد یعنی ...... تا یک صدم ۲/۴ یعنی ......... تا یک دهم

زهرا لات

فصل پنجم ریاضی پنجم

📝 کاربرگ ریاضی :(اعداد اعشاری) 1⃣: عدد ۳/۸ را با شکل نشان دهید. 2⃣ : کسرهای زیر را به صورت عدد اعشاری بنویسید: ۷۵ ۲۵ ۱۲۵. ---------. ، --------- ، --------- ۱۰۰ ۱۰ ۱۰۰ 3⃣: اعداد زیر را به حروف بنویسید. ۲۶/۰۹ ۵۰/۰۵ ۰/۰۹ 4⃣ به عدد بنویسید: الف ) چهل و پنج ممیز دوازده هزارم ب ) دویست و دو عددصحیح و چهار 5⃣ اعداد زیر را به صورت گسترده بنویسید ( راهنمایی : از جدول ارزش مکانی استفاده کنید) ۱۴۵/۰۶ ۷۶/۱ پانصد پنجاه و پنج عددصحیح و هج

امیرمهدی بخشی

فصل پنجم ریاضی پنجم

معرکه میدم😀

امیرمهدی بخشی

فصل پنجم ریاضی پنجم

معرکه میدم

نهال نوغانی

فصل پنجم ریاضی پنجم

به سه نفر اول که جواب درست رو بفرستن معرکه میدم

زینب نورزهی

فصل پنجم ریاضی پنجم

سلام عزیزان هرکس که ابن سوال رو جواب بده تاچ بهش میدیم

امیرحسین یاراحمدی

فصل پنجم ریاضی پنجم

ده عدد اعشاری به حروف

یسنا آقاکشی زاده

فصل پنجم ریاضی پنجم

معرکه میدم لطفا

نهال نوغانی

فصل پنجم ریاضی پنجم

تا ده شب وقت دارم جواباشو واسم بفرستین لطفا

فاطیما ••••

فصل پنجم ریاضی پنجم

۱۰تا ٠/۱ برابر است با ۱۰ تا ٠/٠۱ برابر است با ۱۰تا ٠/٠٠۱برابر است با ۵۰ تا ۰/۱برابر است با ۲۰ تا ٠/٠۱ برابر است با ۳۰تا ٠/٠٠۱ برابر است با زود تر جواب بدید معرکه میدم تا ساعت ۱۰

زهرا لات

فصل پنجم ریاضی پنجم

سلام جواب=تاج

نهال نوغانی

فصل پنجم ریاضی پنجم

به ۳ تای اول معرکه یا همون تاج میدم اگر میشه توضیح هم بدید

فاطمه بابائی

فصل پنجم ریاضی پنجم

هرکس زود جواب بده معرکه میدم

فاطمه بابائی

فصل پنجم ریاضی پنجم

هرکس زود جواب بده معرکه میدم

فاطمه بابائی

فصل پنجم ریاضی پنجم

هرکس زود جواب بده معرکه میدم

💜پرنس💜 💙لیدیا 💙

فصل پنجم ریاضی پنجم

بچه ها نمونه سوال ریاضی از فصل ۵ فقط صفحه ۸۸ و ۸۹ رو میخوام . لطفا تا آخر امشب بفرستین فردا امتحان دارم.

امیرمهدی بخشی

فصل پنجم ریاضی پنجم

صفحه ۹۵ و ۹۷ ریاضی عکس میفرستید

نهال نوغانی

فصل پنجم ریاضی پنجم

چجوری اعداد اعشاری رو بخونم به واضح ترین جواب معرکه میدم

ماهلین ..

فصل پنجم ریاضی پنجم

بچه ها هرکس امتحان ریاضی فصل ۵ داده بچه از چی‌میاد اگه هم یادشه سوال اینا رو بکه تاج میدم و دنبال میکنم نمونه سوال نباشه

lina kim★

فصل پنجم ریاضی پنجم

اعداد اعشاری زیر را سی عدد صحیح و چهل و یک هزارم ۱/۰۰۷ ۳۰/۴۱ الف)گسترده کنید. ب)به کسر تبدیل کنید و سپس حاصل را گسترده کنید. لطفاً ، خواهش میکنم سریع جواب بدید به نفر اول معرکه میدم 🌟