فارسی پنجم -

درس 14 فارسی پنجم

Tara Jafari

فارسی پنجم. درس 14 فارسی پنجم

درود،با این دوتا ترکیب اضافی بسازید،معرکه میدم

جواب ها

سوالات مشابه

محدثه ضیاالدینی

درس 14 فارسی پنجم

شجاعت چیست

کیم تهیونگ

درس 14 فارسی پنجم

سریع جواب بدین بهتون تاج میدم توروخدا

یسنا نعمتی

درس 14 فارسی پنجم

بیرق یعنی چی؟ معرکه می دم

سهیلا کریمی

درس 14 فارسی پنجم

در جمله ی زیرواژه چون چه معنی می دهد؟ پدرچون کوهی استواردر برابر مشکلات زندگی می ایستد ........................................................................................

IM FINE... ..

درس 14 فارسی پنجم

ضرب المثل کوه به کوه نمیرسد ادم به ادم میرسد کی به کار میاد؟ تاج میدم

یو یویو یویویو

درس 14 فارسی پنجم

لطف جواب بدید معرکه میدم