مطالعات اجتماعی چهارم -

درس 15 مطالعات اجتماعی چهارم

آرتمیس😍 بتوندی

مطالعات اجتماعی چهارم. درس 15 مطالعات اجتماعی چهارم

رشته کوه چیست به نفر دوم معرکه نفر اول نمیدم

جواب ها

جواب معرکه

جواب معرکه

جواب معرکه

سوالات مشابه

Kamisha ฅ^•ﻌ•^ฅ

درس 15 مطالعات اجتماعی چهارم

به بالا ترین قسمت کوه چه می گویند؟ شـــــانسی معرکه میدم چشمامو میبندم به 1 نفر که افتاد نمیدم🍁💜🖤🍁

آرتمیس😍 بتوندی

درس 15 مطالعات اجتماعی چهارم

کوهپایه چیست ؟ به نفر اول معرکه نمیدم به نفر دوم میدم

آرتمیس😍 بتوندی

درس 15 مطالعات اجتماعی چهارم

لطفا نمونه سوال درس ۱۵ رو بفرستید حداقل ۱۴ تا سوال باشه معرکه نفر اول و دوم

هستی شرفی

درس 15 مطالعات اجتماعی چهارم

جلگه و کوه پایه چیست مـــــــعــــــــرکهــــــــــه می دهمــــــــــم 🌺🌸💞

Kamisha ฅ^•ﻌ•^ฅ

درس 15 مطالعات اجتماعی چهارم

جلگه چیست؟ مـــــعــــــرکـــــــه مـــــــــیـــدم🌺🍁🌵

هستی شرفی

درس 15 مطالعات اجتماعی چهارم

نمونه سوال‌های درس ۱۵ مطالعات برام ارسال کنید

child Month🌙⭐

درس 15 مطالعات اجتماعی چهارم

رشته کوه را تعریف کنید

... ..........

درس 15 مطالعات اجتماعی چهارم

هرکسی زود و جواب کامل بده معرکه و تاج میدم

ایدا اعرابی

درس 15 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام میشه چند نمونه سوال بفرستید ممنون