ریاضی ششم -

فصل هفتم ریاضی ششم

سوال واضح !

جیمینا 🖤

ریاضی ششم. فصل هفتم ریاضی ششم

در جوابه ایشون. باید بگم که اره همه کارنامه هام خیلی خوبه

جواب ها

جواب معرکه

سوالات مشابه

sharina 🌱

فصل هفتم ریاضی ششم

کسی اینجا هست که تجدید شده باشه؟

sharina 🌱

فصل هفتم ریاضی ششم

بچه ها کسی اینجا هست که تجدید شده باشه؟

nikan 💕

فصل هفتم ریاضی ششم

سلام بچه‌ها یکی کتاب‌های کلاس ششم رو نیاز نداره خرم آبادی باشه

فاطمه احمدی

فصل هفتم ریاضی ششم

عدد زیر را بروش گرد باتقریب ۱۰۰۰بزنید و به سولات زیر پاسخ دهید ۱۹۸۳۵۷۶۴ اول محاسبه بعد تقریب : خطا را بدست اورید سولات زیرا پاسخ دهید ۳+(۶_(۴۵/۶×۶+۸۸)÷۴=

فرشته تاریکی

فصل هفتم ریاضی ششم

خاله یا عمه

فرشته تاریکی

فصل هفتم ریاضی ششم

خب باز حقیقت:چقد از عمت بدت میاد

فرشته تاریکی

فصل هفتم ریاضی ششم

بیاین جرعت حقیقت:میپرسم چند تا رل داشتی

Aysan salari

فصل هفتم ریاضی ششم

بچه ها به نظر تون کار خوبی کردم موهامو کوتاه کردم؟

نگار متفکر

فصل هفتم ریاضی ششم

🍋سلام💜🌟✨️ چه خبرا ؟📚🥰💋 🍉 تابستون خوبی داشته باشین دانشمندان پرسان 🍉 🍇 برنامتون برای تابستون چیه ؟ 🫐( غیر درسی باشه) 🍋 برای تابستون چه انیمه هایی و سریال کره ای نگاه میکنین 🧁🍰 زود بگین معرکه همراه میکنم براتون 🍭

فرشته تاریکی

فصل هفتم ریاضی ششم

کی میا جرعت حقیقت با نفر اول بازی میکنم هم او سوال میپرسم هم او باید بپرسه جرعت نه حقیقت

فرشته تاریکی

فصل هفتم ریاضی ششم

خب بیا بازی:بویدن گل رو ترجیح میدی یا تماشا غروب

فرشته تاریکی

فصل هفتم ریاضی ششم

خب بیا بازی:ترجیح میدهی صدای نوزاد گوش بدی یا خرخر گربه رو؟

فرشته تاریکی

فصل هفتم ریاضی ششم

کیا میان چالش

فرشته تاریکی

فصل هفتم ریاضی ششم

اینم دومی بای خوشگلا🗿🫂

فرشته تاریکی

فصل هفتم ریاضی ششم

این یکیش بعدیشم میفرستم

فرشته تاریکی

فصل هفتم ریاضی ششم

بچه ها جواب امتحان کشوریمون رو بدم ریاضی من که خراب کرده بودم

فرشته تاریکی

فصل هفتم ریاضی ششم

سلام خوشگلا چه خبر

معدل 20 کلاسم

فصل هفتم ریاضی ششم

یک سوال از ریاضی کتابتون بپرسید

معدل 20 کلاسم

فصل هفتم ریاضی ششم

کیا بیدارن؟

Aysan salari

فصل هفتم ریاضی ششم

بچه ها یع سوال چطور پایه پرسانمو عوضکنم؟