زبان انگلیسی دوازدهم -

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

ایلین فرامنش

زبان انگلیسی دوازدهم. درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

میشه برای این بند یک تاپیک سنتنز بنویسید🥺معرکه میدم

جواب ها

سوالات مشابه

ایلین فرامنش

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

میشه بگین لطفااا🥺🥺معرکه میدم خاعشش🥲🥲

ایلین فرامنش

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

میشه برای هریک از این بندها topic sentence بگین خاعش میکنم🥺🥺معرکه مبدم

ایلین فرامنش

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

سلام میشه برای هریک از این بندها topic sentence بگین خاعش میکنم🥺🥺معرکه میدم

پریا صادقی

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

سلاممم لطفا دوستاننن جواب اینو بهم میدید خاعش

ایلین فرامنش

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

میشه جواب بدین لطفا خاعش🥲

ایلین فرامنش

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

میشه جواب بدین معرکه میدم و بگید چرا جوابش اینا شده خاعش میکنم دبیرمون میپرسه چرا این جواب شده لطفاا🥺🥺

ایلین فرامنش

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

میشه جواب بدین معرکه میدم و بگید چرا جوابش اینا شده خاعش میکنم دبیرمون میپرسه چرا این جواب شده لطفاا🥺🥺

snow Paris

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

سلام بچه ها خلاصه ریدینگ درس دوم انگلیسی دوازدهم ( کتاب کار) رو بگین اگه به موقع بفرستید معرکه میدم

آوا آریامهر

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

سوال 27 ،yet جمله رو منفی میکنه یا نه؟

آوا آریامهر

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

سلام، تگ کوییزشن جای خالی چی میشه؟

amir reyhani

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

جواب اینا رو میگید؟

amir reyhani

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

جواب اینا رو کسی میدونه؟

یزدان ساعدی

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

ساختار فعل معلوم

ریحانه محمدیان

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

کسی بلدع حل کنه معرکه مییدم 🙂

یزدان ساعدی

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

سلام زبان انگلیسی چطوریی بخونم ۲۰ بگیرم ؟

سوسن نیاوری

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

فردا امتحان زبان دارم کسی میتونه کمکم کنه؟ معرکه میدم

سوسن نیاوری

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

جمله شرطی که با if شروع میشه رو کسی بلده توضیح بده؟

سوسن نیاوری

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

جواب این سوال رو با توضیح فرمول رو اگه کسی بلده توضیح بده.

mahla rahmat

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

سلام اگه بخواهیم پراگراف بنویسیم در مورد sport وTelevision چجوری باید بنویسیم ؟

بهار نوروزی

درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم

چگونه تشخیص دهیم در جملات شرطی نوع دوم در جمله واره پایه would یا could یا mightبزاریم؟