علوم پنجم -

درس 8 علوم پنجم

زهرا میرزایی

علوم پنجم. درس 8 علوم پنجم

خواهش میکنم التماس میکنم خلاصه درس ۸ علوم پنجم را بفرستید خواهش میکنم از گوگل نباشه معرکه میدم

جواب ها

جواب معرکه

سوالات مشابه

مینا محمدی

درس 8 علوم پنجم

قسمت های شکل زیر را مشخص کنید

.ستایش ♡☆☆☆ ..

درس 8 علوم پنجم

توضیحات کامل درس هشتم علوم برای کنفراس

مینا محمدی

درس 8 علوم پنجم

معرکه داره حتماً😉😊😊😊

فرهاد گل دار

درس 8 علوم پنجم

معرکه یا همون تاج برای جواب درست

ساعومه مهره مهره

درس 8 علوم پنجم

سلام من می‌خوام که درس هشت نمونه سوال بدین

تینا شاحمدی

درس 8 علوم پنجم

اهرم چیست پنج امتیاز میدم

ساعومه مهره مهره

درس 8 علوم پنجم

سلام بچه ها من سوالات درس نهم دهم یازدهم علوم رو میخوام

هستی رحیمی

درس 8 علوم پنجم

جزوه میخوام از درس ۹ و ۸ از گوگلمعرکه میدم

زهرا وظیفه خواه

درس 8 علوم پنجم

لطفاً نقاشی صفحه 59غده ها روبکشین به همه معرکه میدم

دیانا اسکندری

درس 8 علوم پنجم

اهرم نوع دوم با مثال به اولین نفر تاج میدم

آرتیا صیدی

درس 8 علوم پنجم

نمونه سوال درس ۸ لطفا بفرستید. تاج میدم

فاطمه سرحدی

درس 8 علوم پنجم

تکه گاه در اهرم نوع دوم کجای اهرم قرار دارد