انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

تاریخ معاصر یازدهم درس14 تاریخ یازدهم
فقط سوالات با جواب
.... ..

درس14 تاریخ یازدهم

کسی جواب این سوال رو می دونه ؟ شکست مرحله اول کودتا در روز ۲۵ مرداد چه پیامدهایی داشت؟ ( ۲مورد )

Student 💚🍏

درس14 تاریخ یازدهم

سلام دوستان در سوال دوم درس چهاردهم تاریخ گفته عبرت مردم ایران از کودتای ۲۸مرداد چیست؟لطفا جوابش رو بگید.

‌, ‌،

درس14 تاریخ یازدهم

پرسش درس چهارده کامل بدین ممنون

_N_ navaser

درس14 تاریخ یازدهم

تنش های مردم ایران بعد از سقوط رضا شاه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر چه پایه های استوار بود

nnn iiere

درس14 تاریخ یازدهم

سلام کسی سوال تستی از درس 14 تاریخ داره

محمدرضا ...

درس14 تاریخ یازدهم

چه کسی در رساندن سر لشکر زاهدی به نخست وزیری نقش داشتند؟

رتبه بندی کاربران

1

178 امتیاز

5

116 امتیاز

6

95 امتیاز

7

94 امتیاز

8

90 امتیاز

9

79 امتیاز

11

68 امتیاز

12

65 امتیاز

13

65 امتیاز

14

65 امتیاز

15

65 امتیاز

16

52 امتیاز

17

48 امتیاز

18

35 امتیاز

20

35 امتیاز