انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

تاریخ دوازدهم درس 10 تاریخ دوازدهم انسانی
فقط سوالات با جواب
فائزه جوکار

درس 10 تاریخ دوازدهم انسانی

میشه جواب سوال رو بگید

سینا قانعی

درس 10 تاریخ دوازدهم انسانی

بعد از حمله عراق ایران دست به چه اقدامی زد

رضا شریعتتی

درس 10 تاریخ دوازدهم انسانی

سلام بارم بندی جدید کل تاریخ رو میخوام اگر کسی داره لطف کنه بفرسته ممنون

محمد بامری

درس 10 تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات مهم درس دهم

لیندا نمایی

درس 10 تاریخ دوازدهم انسانی

نمونه سوال درس تاریخ رو میتونم از کجا پیدا کنم

رتبه بندی کاربران

1

35 امتیاز

2

15 امتیاز

3

15 امتیاز

4

15 امتیاز

5

10 امتیاز

6

10 امتیاز

7

10 امتیاز

8

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز