انتخاب واحد درسی

پایه پنجم

قرآن پنجم درس 3 قران پنجم
فقط سوالات با جواب
زهرا کاظمی مافی

درس 3 قران پنجم

معنی آمنوا

محدود دائمی

درس 3 قران پنجم

معنی درس قران معرکه میدم

Ramin T.

درس 3 قران پنجم

صفحه ۲۶ قران معنی کلمات رو بفرستید به دو نفره اول معرکه میدم

Ramin T.

درس 3 قران پنجم

هرکی زودتر جواب بده معرکه میدم

Ramin T.

درس 3 قران پنجم

معنی کلمات ص 25 رو جوابش رو میدین

رتبه بندی کاربران

1

133 امتیاز

3

55 امتیاز

4

53 امتیاز

8

31 امتیاز

9

31 امتیاز

10

25 امتیاز

11

25 امتیاز

13

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

15 امتیاز

17

15 امتیاز

18

13 امتیاز

20

10 امتیاز