انتخاب واحد درسی

پایه پنجم

علوم پنجم درس 12 علوم پنجم
فقط سوالات با جواب
𝒵𝒶𝒾𝓃𝒶𝒷۬ 🦋✨️

درس 12 علوم پنجم

وقتی دانه ای را می کاریم اولین قسمتی که از آن خارج می شود کدام بخش گیاه است؟ جوابشو میدونم معرکه میدم به همه ✨️🦋

رتبه بندی کاربران

1

133 امتیاز

3

55 امتیاز

4

53 امتیاز

8

31 امتیاز

9

31 امتیاز

11

25 امتیاز

12

25 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

15 امتیاز

17

15 امتیاز

18

15 امتیاز

19

15 امتیاز

20

15 امتیاز