انتخاب واحد درسی

پایه پنجم

علوم پنجم درس 11 علوم پنجم
فقط سوالات با جواب
𝒵𝒶𝒾𝓃𝒶𝒷۬ 🦋✨️

درس 11 علوم پنجم

اهمیت آب و نوع آن را در کشاورزی توضیح دهید ؟ به پنچ نفر اول معرکه میدم.🦋✨️

الینا رحیم نزاد

درس 11 علوم پنجم

سلام جواب بدید تاج میدمممم

:)lisa 200.

درس 11 علوم پنجم

جزوع درس یازدهم علوم پنجم لطفا پاداش میدم

رتبه بندی کاربران

1

133 امتیاز

3

55 امتیاز

4

53 امتیاز

8

31 امتیاز

9

31 امتیاز

11

25 امتیاز

12

25 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

15 امتیاز

17

15 امتیاز

18

15 امتیاز

19

15 امتیاز

20

15 امتیاز