انتخاب واحد درسی

پایه پنجم

علوم پنجم درس 11 علوم پنجم
فقط سوالات با جواب
خاطره خ حیدری

درس 11 علوم پنجم

لطفا خلاصه درس ۱۱ علوم رو بفرستید معرکه میدم

دوستان عزیزم

درس 11 علوم پنجم

خواهش میکنم جواب درست را بنویسید هر کی یک چیزی ننویسه لطفا تا فردا ساعت ۱۰ صبح وقت دارم هر کی زود جواب درست را فرستاد معرکه تاج میدم

لنا فروغی

درس 11 علوم پنجم

گیاخاک چگونه به وجود می آید؟ به نفر اول و دوم معرکه میدم🔮🔮🔮

دوستان عزیزم

درس 11 علوم پنجم

خواهش میکنم سوال را با دقت بخوانید بعد جواب بدهید درست باشه لطفا تاج داره

دوستان عزیزم

درس 11 علوم پنجم

سوال را با دقت بخوانید بعد پاسخ دهید تاج داره

دوستان عزیزم

درس 11 علوم پنجم

سوال را با دقت بخوانید بعد جواب صحیح را بنویسید تاج داره

دوستان عزیزم

درس 11 علوم پنجم

سوال را با دقت بنویسید و بعد پاسخ صحیح را بنویسید تاج داره

دوستان عزیزم

درس 11 علوم پنجم

سوال را با دقت بخوانید بعد جواب درست را روی کاغذ بنویسید تاج داره

زهرا کاظمی

درس 11 علوم پنجم

معرکه داره

زهرا کاظمی

درس 11 علوم پنجم

معرکه داره

زهرا کاظمی

درس 11 علوم پنجم

معرکه داره

۬ ި۬ࡅ࡙ࡅ߭ܢ̣ߺ 🌚🖤

درس 11 علوم پنجم

اهمیت آب و نوع آن را در کشاورزی توضیح دهید ؟ به پنچ نفر اول معرکه میدم.🦋✨️

الینا رحیم نزاد

درس 11 علوم پنجم

سلام جواب بدید تاج میدمممم

:)lisa 200.

درس 11 علوم پنجم

جزوع درس یازدهم علوم پنجم لطفا پاداش میدم

رتبه بندی کاربران