انتخاب واحد درسی

پایه پنجم

قرآن پنجم درس 5 قران پنجم
فقط سوالات با جواب
بهراد زرنگه

درس 5 قران پنجم

این چه سوره ای است

زهرا کاظمی مافی

درس 5 قران پنجم

معنی غلام هرکی بگه معرکه میدم

Ramin T.

درس 5 قران پنجم

معنی کلمات قران ص 36هرکسی جواب بده معرکه میدم

رتبه بندی کاربران

1

133 امتیاز

3

55 امتیاز

4

53 امتیاز

8

31 امتیاز

9

31 امتیاز

11

25 امتیاز

12

25 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

15 امتیاز

17

15 امتیاز

18

15 امتیاز

19

15 امتیاز

20

15 امتیاز