انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

فارسی چهارم درس چهاردهم فارسی چهارم
فقط سوالات با جواب
مانوشا شهبازی

درس چهاردهم فارسی چهارم

نمونه سوال از درس ۱۴ تا۱۷می خواهم تار نباشه مهرکه به همه فردا امتحان دلم

پریا 💮 یوسف نژاد ♥️

درس چهاردهم فارسی چهارم

حل کنید معرکه میگیرید

Parham Baghdel

درس چهاردهم فارسی چهارم

از نظر سعدی ؛ چه کسانی رنج بردنشان بیهوده است. دوستان جواب بدید معرکه میدم 💜🥺

🌻آوینا🏀 🏀آهنگر💛

درس چهاردهم فارسی چهارم

نویسنده درس ۱۴ آدم بی علم رو به چه کسی شبیه کرده است !! هرکس که باهوشه جواب میده .... من به باهوشا معرکه میدم😎💛

🌻آوینا🏀 🏀آهنگر💛

درس چهاردهم فارسی چهارم

شاعر درس ۱۴ چه کسی بوده است ؟! بادقتا جواب بدن 😎

امیر اسماعیل جدیدی

درس چهاردهم فارسی چهارم

لطفاً معنی برام ارسال کنید به 3 نفر اول معرکه میدم

atna mirzzaii

درس چهاردهم فارسی چهارم

فارسی یک متن با استفاده از کلمات سخت درس ادب است که آموختی معرکه میدم لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً بگید

مهــ یـاسـ مــــوــســیــوــند✨

درس چهاردهم فارسی چهارم

سلام توضیح « متمم » رو میخوام مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرکه دارهــــــــــــ🎁

atna mirzzaii

درس چهاردهم فارسی چهارم

نوشتن ۱۰جمله۳بخشی شامل فاعل مفعول+را فعل مثل: ساراشیشه +راشکست مــــــــــــعــــــــــــــــــرکـــــــــــــــــــه مــــــــــیـــــــــدم

💜𝓚𝓐𝓜𝓘𝓢𝓗𝓐💜 ʕ ꈍᴥꈍʔ

درس چهاردهم فارسی چهارم

حکایت سوم درس رو معنی کنید😊 مـــــعـــــرکــــــــه مــــــیــــــدم هاااااا💗💞🩵🩵

atna mirzzaii

درس چهاردهم فارسی چهارم

پیداکردن جملات مربوط به واژهایی، رنج، بیهوده، عطار، ناپسند. مینویسیدوباکلمه اول واخر جملات جدیدی میسازید. معرکه میدم

مائده چراغی

درس چهاردهم فارسی چهارم

معنی درس چهاردهم را بنویسید

معصومه کوشککی

درس چهاردهم فارسی چهارم

معنی درس فارسی ادب از که آموختی؟رو بهم بگید

الیساسادات موسوی

درس چهاردهم فارسی چهارم

لطبا زود جواب بدین ممنون🌹

نو نونو

درس چهاردهم فارسی چهارم

جمله بسازید جواب بدید معرکه میدم میدم

رتبه بندی کاربران