انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

فارسی چهارم درس سوم فارسی چهارم
فقط سوالات با جواب
فریناز تفک

درس سوم فارسی چهارم

سلام بچه ها کی قشم زندگی میکنه

مهدیه میناخانی

درس سوم فارسی چهارم

1سوال از درس شیر وموش

متینا شاد

درس سوم فارسی چهارم

هرکی دنبال کنه معرکه میدم

جونگ کوک ...

درس سوم فارسی چهارم

کدام گزینه با کلمه . اطراف . متزاد است ۱ حومه. ۲ جهت. ۳. کنار. ۴. خانه معرکه داره تا نفر ۳

دخی ♥️

درس سوم فارسی چهارم

نمونه سوالی که امتحان فارسی درس ۲و۳ را داده اید را بفرستید هر کسی زود تر بفرسته معرکه میدم

💜𝓚𝓐𝓜𝓘𝓢𝓗𝓐💜 ʕ ꈍᴥꈍʔ

درس سوم فارسی چهارم

از نظر نویسنده پسر در درس۳ چه ویژگی هایی داشت؟ معرکه میدم

امیر هاشمی

درس سوم فارسی چهارم

لطفاً میشه جواب اینو بگین هرکس بگه معرکه وتاج میدم

ریحانه هشتم

درس سوم فارسی چهارم

مگه معنی (جلوه) شکوه نیست

نگین اعتمادی

درس سوم فارسی چهارم

بچه ها جواب بدین معرکه میدم

نگین اعتمادی

درس سوم فارسی چهارم

بچه ها جوابش چی میشه

رتبه بندی کاربران