انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

فارسی چهارم درس شانزدهم فارسی چهارم
فقط سوالات با جواب
اختاپوسِ داستان..🌚

درس شانزدهم فارسی چهارم

بچه ها متمم چی هست؟

انتا شهید زاده

درس شانزدهم فارسی چهارم

معنی کلمات زیر را بنویسید ملک: ارامش یابد: تسلی یابد: درمانده نشود:

معنی فزای؟ زود جواب بدید اولین نفر تاج

امیرعلی یکتاپرست

درس شانزدهم فارسی چهارم

سلام بچه ها میشه درست و نادرست ودرک مطلب بفرستید

دانش آموز

درس شانزدهم فارسی چهارم

5 جمله از درس پرسشگری پیدا کنید که متمم داشته باشد عجله دارم زود جواب بدید معرکه میزنم

... ..........

درس شانزدهم فارسی چهارم

زود جواب بدید تاج و معرکه میدم

... ..........

درس شانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه تاج میدهم

... ..........

درس شانزدهم فارسی چهارم

یک کلمه از درس شانزدهم فارسی چهارم پیدا کنیم و جمله ها از چهار جز تشکیل شده باشد زود جواب بدید تاج و معرکه میدم

... ..........

درس شانزدهم فارسی چهارم

١٠ کلمه در درس شیر و موش پیدا کنید و با آن جمله بسازید زود جواب بدید تاج و معرکه میدم

... ..........

درس شانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید تاج و معرکه

... ..........

درس شانزدهم فارسی چهارم

زود جواب بدید تاج و معرکه میدم

... Esmaili

درس شانزدهم فارسی چهارم

لطفا جواب بدید تاج میدم👌🏻👑

رتبه بندی کاربران