انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

فارسی چهارم درس پانزدهم فارسی چهارم
فقط سوالات با جواب
معصومه کوشککی

درس پانزدهم فارسی چهارم

هم‌خانواده رهرو و استغفار تاج یا معرکه میدم

atna mirzzaii

درس پانزدهم فارسی چهارم

۱۰ کلمه مثل سبزه‌زار و با معنی و جمله سازی کنید تو رو خدا حل کنید تا ساعت ۹ وقت دارم معرکه میدم تا نفر دوم تو رو خدا تو رو خدا تو رو خدا

Kamisha ฅ^•ﻌ•^ฅ

درس پانزدهم فارسی چهارم

معنی شیر و موش🤧💗 مــــــعـــــــرکــــــــه داره

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه و تاج میدم

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه تاج میدم

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه تاج میدم

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

زود جواب بدید تاج و معرکه میدم

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جمله بسازید بازار : علف زار : گل زار: زود جواب بدید معرکه تاج میدم

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

زود جواب بدید معرکه وتاج میدم

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه تاج میدم

معصومه قره داغی

درس پانزدهم فارسی چهارم

هم معنی وحوش

رتبه بندی کاربران