انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

فارسی یازدهم درس 17 فارسی یازدهم
فقط سوالات با جواب
فاطمه خدایی

درس 17 فارسی یازدهم

معنی : از آسمان تاج بارد اما بر سر آن کس که سر فرود آرد . چی میشه؟

آرام عباسی

درس 17 فارسی یازدهم

در رویای یک ناتوان یک چرا صفت نیست؟؟

پناه عسکری

درس 17 فارسی یازدهم

شعر ها رو از چهارتا یکیشون رو بلدم و ۵ درس اول مونده با قلمرو فکری باید چیکار کنم ؟ ۵ درس اول چند نمره داره ؟

ابوالفضل جمشیدی

درس 17 فارسی یازدهم

در اینجا، بیش ،صفت تفضیلی است یا قید؟

آیلین ن!

درس 17 فارسی یازدهم

منظور از دستور که تو بارم بندی نوشته چی هست؟

🖤saeed🖤 ...

درس 17 فارسی یازدهم

اگر کسی تمرین های درس هفدهم داره برام بفرست واضح بفرستین معرکه میدم

فاطمه حمیدی

درس 17 فارسی یازدهم

سلا جزوه درس 17 فارسی رو میخوام کسی داره

_N_ navaser

درس 17 فارسی یازدهم

مثال ازمجاز وکنایه بامفهوم میخوام🙏🏻

_N_ navaser

درس 17 فارسی یازدهم

جواب ص ۱۴۴رومیخوام

رقیه سالارابادی

درس 17 فارسی یازدهم

نمونه سوال وجواب درس هفدهم ادبیات

رتبه بندی کاربران